Kvaliteten på observasjonene

Det er viktig at kvaliteten på det vi måler er god. Hva blir gjort for at vi skal kunne stole på klimadataene våre?

Meteorologisk institutt er opptatt av at observasjonene vi får fra våre målestasjoner har så høy kvalitet som mulig. Stasjonen må være godt plassert, instrumentene må ha tilstrekkelig nøyaktighet og de må følges opp skikkelig. Kontroll av dataene når de kommer inn øker sjansen for å oppdage feil tidlig. For de manuelle stasjonene er det også viktig å følge opp observatørene slik at de får gjort jobben de skal gjøre best mulig.

Anbefalinger ved etablering av automatiske værstasjoner i Norge

Det er en rekke anbefalinger til instrumenter og utstyr på en offisiell målestasjon. Det er internasjonale retningslinjer for måleprosedyrer og eksponering av meteorologiske instrumenter, slik at observasjoner over hele verden kan sammenliknes med hverandre, ut fra vitenskapelige kriterier. Også skjønnsmessige observasjoner må utføres i tråd med vedtatte standarder. Verdens meteorologiorganisasjon utarbeider slike standarder. 

Kvalitetskontroller

Observasjoner som kommer inn fra stasjonsnettet blir kontrollert i flere omganger. Dette skjer både ved automatiske og manuelle rutiner. I databasen ligger både kontrollerte og ukontrollerte klimadata.

Instituttet har utviklet et system for kvalitetskontroll. Databasen vår inneholder kontrollerte, midlertidig-kontrollerte og ikke-kontrollerte data. Dataene er merket med informasjon om hvor langt kontrollen er kommet.

Parametere i Kvalobs-databasen

Liste over METs parameterkoder anvendt på observasjoner, alfabetisk sortert (pdf)

Variasjoner og feilkilder

Det kommer an på type meteorologisk stasjon eller hvilke værparameter som gjelder for hvilke variasjoner og feilkilder som kan være tilstede. Her er det nevnt en del eksempler som har med kvalitet av værobservasjoner å gjøre, og som man bør være oppmerksom på når man laster ned data fra seklima.met.no 

Last ned oversikt over variasjoner og feilkilder (pdf)

På automatstasjonene registreres:

  • Lufttemperatur to meter over bakken hver time, inkludert minimums- og maksimumstemperatur innenfor foregående time.
  • Luftfuktighet
  • Middelvindhastighet og -retning ti meter over bakken, inkludert maksimal middel­vind og vindkast.
  • Lufttrykk både på stasjonen og teoretisk redusert til stasjonens havnivå.
  • Nedbørmengde.

På noen stasjoner registreres også:

  • Nedbørintensitet; egne automatiske nedbørintensitetsstasjoner i tettbygde områder registrerer nedbørmengde hvert minutt
  • Snødybde
  • Stråling (ev. solskinnstid)
  • Bølgehøyde og bølgeperiode registreres ved offshoreinstallasjonene, i tillegg til standard måleparametere.