Kvaliteten på observasjonene

Det er viktig at kvaliteten på det vi måler er god. Hva blir gjort for at vi skal kunne stole på klimadataene våre?