Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen/MET

Møre og Romsdal: Mer sommer om vinteren