{{text}} {{linkText}}
Vår viktigste oppgave er å bidra til å sikre liv og verdier. Dette gjør vi blant annet ved å gi værprognoser og varsler for privatpersoner, beredskap og offentlig etat.
Nordområdene er et prioritert satsingsområde for Meteorologisk institutt.
Meteorologisk institutt har en fri og åpen datapolitikk. Vi ønsker størst mulig bruk, spredning og videre bearbeiding av vårt materiale, til nytte for samfunnet.

Lær om farevarslene

Se hvilke kriterier som ligger til grunn for de ulike værfenomenene.

Ekstremværvarsel og andre farevarsel