Ising i Torsvåg under ekstremværet Frank
Ekstremværet Frank herjet i Nord-Norge 21.-22. januar, Foto: Audun Mathiassen

Ekstremværet Frank er over

Det ble observert ekstremt kraftige vindkast under ekstremværet Frank i Nord-Norge. Den kraftigste vinden kom opp i vindkast på 47 meter per sekund. Ekstremværet førte til en del skader på bygninger.

Ekstremværet Frank hadde mange steder kraftigere vindkast enn ekstremværet Ylva i 2017 og det ble meldt om en del skader på bygninger. I Sandnessjøen ble de kraftigste vindkastene målt til 47,3 meter per sekund under Frank (41,2 meter per sekund under Ylva). De nest kraftigste vindkastene ble målt i Torsvåg med 41,6 meter per sekund under Frank (til sammenlingning var det 38,2 sekundmeter vind under Ylva). 

Det er verdt å merke seg at disse målingene er gjort i lavlandet og at vinden var enda krafigere i fjellet. På en fjelltopp i Sør-Troms ble det målt 53,3 meter per sekund. 

Ising

Ekstremværet forårsaket også mye ising som følge av sjøsprøyt.

Bildet viser en nediset campingvogn på Dyrøya i Sør-Troms.
Slik så campingvogna ut på en campingplass på Dyrøya i Sør-Troms. I samme område ble det målt 42 meter per sekund på en privat målestasjon. Foto: Cecilie Nøstvik Larsen

Historikk

Oppdatering klokken 18, fredag 22. januar

Ekstremværet Frank ble nedgradert til oransje nivå fredag kl.12 og ble nedgradert igjen til gult nivå fredag kl.18. Vinden minker, men det er fortsatt ventet kraftige vindkast på gult nivå frem til lørdag morgen. Det gule farevarselet gjelder for Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Troms. Det gule farevarselet som var ute for Vest-Finnmark ble avsluttet fredag kl.18.

Det er fortsatt ventet at vinden kommer fra en østlig og sørøstlig vindretning. Styrken på vindkastene går ned til 30-35 m/s. Noen områder vil få mye vind, mens andre vil få rolige vindforhold. I kombinasjon med lave temperaturer vil været fortsatt kunne by på utfordringer.

Her er en foreløpig liste over vindmålinger som er gjort under ekstremværet. En mer detaljert oppsummering kommer på et senere tidspunkt.

Oppdatering klokken 12, fredag 22. januar

Her er en liste over vindmålinger som er gjort under ekstremværet

Fredag ettermiddag ventes det fortsatt lokalt svært kraftige vindkast 30-40 m/s. I kombinasjon med lave temperaturer vil været fortsatt kunne by på utfordringer. Det er observert ekstremt kraftige vindkast det siste døgnet, men både omfanget og maksimal vindstyrke er ventet å avta noe i forhold til det som har vært i går kveld og i natt. 

Fra fredag kveld vil vinden avta enda noe, men det er fortsatt ute et gult farevarsel for kraftige vindkast 27-35 m/s i de berørte områdene.

Bildet viser hvilke områder på kartet som er berørt av ekstremværet.
Ekstremværet Frank er nedjustert til oransje nivå.
Her ser du de kraftigste vindkastene i Nordland og Troms det siste døgnet. Listen er kun over stasjoner i lavlandet. I fjellet har det kommet mye kraftigere vindkast.
Her ser du de kraftigste vindkastene i Nordland og Troms det siste døgnet. Listen er kun over stasjoner i lavlandet. I fjellet har det kommet mye kraftigere vindkast. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Oppdatering klokken 6, fredag 22. januar

De nyeste oppdateringene fra værmodellene er i samsvar med tidligere prognoser og det er fortsatt ventet lokalt ekstreme vindkast 35-50 m/s fredag morgen. 

Det ble i går observert øst og sørøstlig orkan med vindkast opp mot 50 m/s på Nord-Helgeland på enkelte utsatte steder. Lenger nord har det vært opptil storm med vindkast på 25-37 m/s så langt, men det kan fortsatt bli litt økning de nærmeste timene i Troms.  

Oppdatering klokken 18, torsdag 21. januar


De nyeste oppdateringene fra værmodellene er i samsvar med tidligere prognoser og det er fortsatt ventet lokalt ekstreme vindkast 35-50 m/s torsdag kveld, utover natten og fredag morgen.

Oppdatering klokken 14, torsdag 21. januar

Det er nå observert øst og sørøstlig orkan med vindkast opp mot 50 m/s på Nord-Helgeland på enkelte utsatte steder. Vi forventer fortsatt økende vind i Salten, Ofoten og Troms utover torsdag ettermiddag og kveld. Lengst nord i Troms er det forventet ekstremt kraftige vindkast fra natt til fredag. 

Det forventes fortsatt øst og sørøstlig storm, til dels orkan, med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s på Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld. De mest ekstreme vindkastene starter å avta utover fredagen i sør, men holder stand lenger nord fram til kvelden. 

Det vil fortsatt blåse en del fra øst og sørøst videre utover helga i de berørte områdene, selv om de ekstreme vindkastene bare er forventet å vare fram til fredag kveld.

Animasjon som viser prognosene for vindkast i forbindelse med ekstremværet Frank.
Prognoser for vindkast torsdag ettermiddag til fredag kveld. Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Oppdatering klokken 18.30, onsdag 20. januar

Ut ifra de nyeste prognosene er rødt farevarsel for ekstreme vindkast, ekstremværet Frank, forlenget til å gjelde ut fredag ettermiddag. Selv om vindkastene vil avta noe i styrke og utbredelse utover fredags ettermiddagen, vil det fortsatt være potensiale for ekstreme vindkast i dette tidsrommet. Forventet maksimal styrke samt utbredelse på vindkastene er ikke endret siden forrige oppdatering. 

Høytrykk nordøst for Svalbard med forventet lufttrykk ved havnivå på rundt 1040 hPa og et kraftig lavtrykk over Vestlandet med forventet lufttrykk ved havnivå på rundt 955 hPa. 

Et kraftig øst-sørøstlig vindfelt kommer inn over Trøndelag og deler av Nord-Norge torsdag og fredag.Vi venter øst-sørøst storm med ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s lokalt på Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ettermiddag. 
 

Onsdag 20. januar klokken 11.35

Vi har sendt ut ekstremværvarsel for ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s lokalt for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms siste del av torsdag og første del av fredag. Det blir også svært kraftige eller kraftige vindkast i tilgrensende områder.

På grunn av stor trykkforskjell på kort avstand får vi et kraftig øst-sørøstlig vindfelt i Trøndelag og Nord-Norge torsdag og fredag. 

Vi forventer at det vil gi øst-sørøst storm med ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s lokalt på Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ettermiddag.

Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind, mens andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Høytrykket som ligger nordøst for Svalbard har et forventet lufttrykk ved havnivå på rundt 1040 hPa, og et kraftig lavtrykk over Vestlandet har forventet lufttrykk ved havnivå på rundt 955 hPa.

Værsituasjonen minner mye om ekstremværet Ylva i november 2017, men temperaturen er i dette tilfellet lavere.

Det er også ute et oransje farevarsel på øst-sørøst storm og svært kraftige vindkast på 30-40 m/s lokalt på Sør-Helgeland og Namdalen.

For indre strøk av Sør-Trøndelag, Lofoten, Vesterålen og Vest-Finnmark forventes det gult farevarsel på kraftige vindkast på 27-35 m/s torsdag og fredag. Den sterkeste vinden ventes først i sør og sist i nord.

Nyttig informasjon om våre farevarsler

I ukene etter hendelsen evaluerer vi farevarselet og publiserer en rapport på https://www.met.no/publikasjoner/met-info/ekstremvaer når evalueringen er ferdig.

Les om ekstremværvarsel og andre farevarsel