Ekstremværet Gyda er nå over.
Ekstremværet Gyda er nå over.

Ekstremvêret Gyda er over

Ekstremværet Gyda er nå avsluttet. Det er fortsatt flom- og skredfare i området.