Utslipp fra stålverk i Kina
Utslipp fra stålverk i byen Benxi i Nord-Kina. Korona-pandemien har ikke hatt den effekten på klimaet som man kanskje kunne ønske, slår Verdens meteorologiorganisasjon fast. , Foto: Andreas Hubsch

Fortsatt rekordhøye CO2-nivåer i atmosfæren

Til tross for at industrien i mange land har redusert sine utslipp som følge av korona-pandemien, er det fortsatt rekordmye klimagasser i atmosfæren, ifølge Verdens Meteorologiorganisasjon.

I 2019 økte mengden klimagasser i atmosfæren, og nådde en global rekord på 410 milliondeler CO2. I år ligger fortsatt nivået like høyt som det pleier - innenfor de variasjonene som er normalt fra år til år. 

– Responsen på COVID-19 har hatt en liten effekt på de globale utslippene av drivhusgasser som CO2, men tallene viser oss at mengden drivhusgasser i atmosfæren fortsatt øker. Skal vi få en reell nedgang i det globale nivået av CO2 i atmosfæren trengs en sterk og varig endring til et lavutslippsamfunn, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.  

Lavere utslipp av COVID-19-pandemien har dermed ikke den effekten på klimaet som man kunne ønske, slår Verdens meteorologiorganisasjon fast i en pressemelding. 

Rekordøkning de siste fire årene   

I 2015 nådde vi en ny global rekord med 400 milliondeler CO2 i atmosfæren. Bare fire år senere har vi allerede målt 410 milliondeler CO2. 

En slik økning har vi aldri tidligere sett, sier generalsekretær i Verdens Meteorologiorganisasjon, Petteri Taalas i en pressemelding. 

Sist gang vi hadde like mye klimagasser i atmosfæren var for tre til fem millioner år siden, da temperaturen var to til tre grader varmere, og havnivået var 10-20 meter høyere enn i dag. Men da var det ikke 7,7 milliarder mennesker her, sier Talaas. 

Hvordan vet vi at våre CO2-utslipp er årsaken til den globale oppvarmingen?

CO2-mengden i jordas atmosfære har økt med om lag 40 prosent siden 1850, da vi begynte å bruke fossilt brennstoff som kull, olje og gass i stor skala. Fossilt brennstoff har meget høyt karboninnhold, og når det brukes og forbrennes, slippes CO2 ut i atmosfæren. Vi har sluppet ut enorme mengder CO2 på ekstremt kort tid, og utslippene har økt dramatisk de siste 20 årene. Siden 1850 har jordas temperatur økt med litt over én grad - og den fortsetter å øke.

Hva er klimagasser?

En klimagass er en type gass i atmosfæren som fanger varmen fra sola, og skaper drivhuseffekten. Uten klimagassene hadde det vært veldig kaldt på jorda.

Klimagasser kalles også drivhusgasser. Når det blir mer av klimagassene i lufta, fanges mer av varmen ved jordens overflate. Det bidrar til at temperaturen på jorda går opp.

Eksempler på klimagasser er CO2 og vanndamp. Mange av gassene oppholder seg i atmosfæren i kun kort tid før de “forsvinner” - enten ved å falle ned på overflaten eller gjennom kjemiske reaksjoner. Dette gjelder for eksempel vanndamp.

Klimagassen CO2 oppholder seg i atmosfæren i lang, lang tid, så utslipp i dag vil påvirke klimaet i flere århundrer fremover. Den lange levetiden gjør at det haster å få ned utslippene av CO2.