Flom i Utvik, juli 2017
Ikke alle områder i landet vårt er rustet for mer styrtregn. Byer og tettbygde strøk er særlig utsatt.
Foto: Martha Kjøllesdal

Global oppvarming fører til mer regn i Norge

En varmere verden vil føre til mer regn i Norge. I august ble Sørøst-Norge rammet av flere kraftige nedbørhendelser. Er dette den nye normalen?