I Norge varmer havstrømmene opp luften og bidrar til å holde temperaturene høye, spesielt i vintermånedene. Foto: Shutterstock
I Norge varmer havstrømmene opp luften og bidrar til å holde temperaturene høye, spesielt i vintermånedene. Foto: Shutterstock

Hva er AMOC og hva betyr det at den kan kollapse?

AMOC er en viktig del av havsirkulasjonen i Atlanterhavet. Den sørger for at varmt vann blir transportert nordover nær havoverflaten, og at kaldt vann blir transportert sørover dypt nede i havet.