Kan bedre språk i farevarsler gjøre dem enklere å forstå?

Å varsle mennesker om naturfarer er det viktigste vi gjør. Men hvordan skal vi best mulig fortelle om faren?