Om nordmenn blir fødde med ski på beina også i framtida er usikkert. Det blir i alle fall dårlegare skiføre i stadig større delar av landet. Foto: Pixabay
Om nordmenn blir fødde med ski på beina også i framtida er usikkert. Det blir i alle fall dårlegare skiføre i stadig større delar av landet. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Klimastatus 2020: Klimaendringane krympar vinteren

- Vinteren har blitt kortare dei siste 30 åra, og han vil halde fram med å krympe. I 2050 vil meir enn éin million nordmenn bu i område med mindre enn éin vintermånad,