Trehus ramma av flaum i Fedaelva i Vest-Agder under ekstremvêret Synne
Flaum i Fedaelva i Vest-Agder under ekstremvêret Synne i 2015. Foto: Trond Dugan.
Foto: Trond Dugan

Kva vêret gjer er viktigare enn kva det er

Alle kan sjekke Yr, men å forstå kva varselet inneber for deg i praksis, er ikkje nødvendigvis like enkelt. Det vil Meteorologisk institutt ta tak i gjennom eit nytt prosjekt.