Kart som viser området merket med gul farge hvor farevarsel er utstedt
Kart som viser området merket med gul farge hvor farevarsel er utstedt

Farevarsling av snø erstattar "vanskelege køyretilhøve"

Frå 15. mars sender vi ut farevarsel for snø, basert på førehandsdefinerte kriterium. Dette er starten på arbeidet med å fase ut farevarselet for “vanskelege køyretilhøve”. Når vi sender ut farevarsel for snø, blir vanskelege køyretilhøve gjerne ein av konsekvensane.