photo-1519944159858-806d435dc86b

Snø

Farevarselet for snø vil ha ulike kriterium ut i frå kvar du held deg i landet og om du er i låglandet eller i fjellstrok.

Utsending av farevarselet for snø vil også vere konsekvensbasert, der vakthavande meteorolog tek omsyn til faktorar som

 • tidspunkt på året
 • tidspunkt i veka
 • tidspunkt på dagen
 • lokasjon
 • tilstanden til terrenget (snødekt, tele, bart osv.)
 • større lokale arrangement eller hendingar (for eksempel militærøving)

For låglandet i Norge, under 300 m, vil kriteria sjå slik ut:

Farenivå

Moderat/
Moderate

Stor/
Severe

Ekstrem/
Extreme

Nemning

yellow
Gul

 

orange
Oransje

 

red
Raud

 

Kystnære områder i Sør-Norge, inkludert storbyer og Oslo(*)

(3*)5-15 cm/24t

15-30 cm/24t

>30 cm/24t

Innlandsområde i Sør-Noreg

10-20 cm/24t

20-40 cm/24t

>40 cm/24t

Kystområde i Nord-Noreg

20-30 cm/24t

30-50 cm/24t

>50 cm/24t

Innlandsområde i Nord-Noreg

15-25 cm/24t

25-50 cm/24t

>50 cm/24t

Kriteria er retningsgjevande, og vakthavande meteorolog kan tilpasse farenivået etter forventa konsekvens. Det første farevarselet for snø i vintersesongen kan bli sendt på snømengder ned mot 5 cm, medan midtvinters, når brukarane er “blitt vane” med snøen, vil den andre enden av skalaen bli brukt. Ved gult og oransje farenivå er det tillate å nemne “lokalt noko meir” i farevarselet, men då vil dette området bli spesifisert etter beste evne.

MET har også gode varsel fram i tid, som kan seie noko om moglege store snømengder. Varslet kan derfor ha ein lågare faregrad først, for etter kvart å bli oppgradert til ein høgare faregrad når ein er meir sikre på kor store mengdene blir og kvar snøen vil kome. Les meir om “Farevarsler og sannsynlighet”.

For låglandet i Noreg, over 300 m, vil kriteria sjå slik ut:

Farenivå

Moderat/Moderate

Nemning

yellow
Gul

 

Snø i fjellet i sommerdekkperioden (sein vår/sommer/tidlig høst)*

fra 5 cm/24t*

Snø i fjellet i vinterdekkperioden, når det ikke er ute farevarsel for snø i lavlandet (sein høst/vinter/tidlig vår)

20-40 cm/24t*

*= basert på grenser i innlandsområde i Nord- og Sør-Noreg. I sommarhalvåret er øvre grense opp til 1400 moh (Sognefjellet) og i vinterhalvåret er øvre grense opp til 1200 moh (Hardangervidda).

Det betyr at det berre blir sendt farevarsel på gult nivå for fjellet. Er det ute farevarsel for snø i låglandet, vil det ikkje bli sendt eige farevarsel for snø i fjellet. Kriteria for snø i fjellet gjeld altså for situasjonar der det ikkje er venta snømengder på varslingsnivå under 300 m. Øvre grense for vurdering av farevarselet for eit område vil vere høgste punkt for fjellovergangen i regionen.

Om det er venta snøfokk, men kravet for utsending av farevarsel for sterke vindkast eller snø ikkje er stetta, kan det likevel bli sendt ut eit farevarsel for vanskelege køyretilhøve der det blir informert om snøfokk. Til vintersesongen 2019/2020 er det planlagt eit eige farevarsel for snøfokk og eit farevarsel for is.

Tabellen under syner vanlege formuleringar du vil sjå for konsekvensar og anbefalingar ved kvart farenivå:

Konsekvensar

Tilrådingar

 
yellow
Gult farenivå:

 

 • Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden

 • Noen reiser vil kunne få lengre reisetid

 • Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 • Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 

 

 • Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes

 • Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring

 • Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

orange
Oransje Farenivå:

 

 • Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden

 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid

 • Det kan være generelt vanskelige kjøreforhold

 • Strømforsyningen kan bli påvirket

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 • Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 • Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes

 • Vurder om reisen er nødvendig

 • Beregn mye ekstra tid til transport og kjøring

 • Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører

 • Sjekk veimeldinger (175.no)

 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

red
Raudt Farenivå:

 

 
 • Sårbar infrastruktur vil bli rammet som følge av snøtyngden

 • Mange reiser, selv korte, vil kunne få svært lang reisetid eller ikke være mulige å gjennomføre

 • Det kan være generelt svært vanskelige kjøreforhold

 • Fare for lengre strømbrudd

 • Skoler, barnehager og andre offentlige bygninger kan bli stengt

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 • Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

 • Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes

 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter

 • Om du MÅ kjøre, sjekk veimeldinger (175.no) og følg råd fra Statens vegvesen

 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører

 • Gjør hjemmet klart for et potensielt lengre strømbrudd