Huelva, Bonares, Spain; August 05 2023: Infoca helicopter, Firefighters, prepares the trajectory to pour water on the forest fire. 1
Globalt ble 2023 det desidert varmeste året i måleserier som går tilbake til 1850, og var preget av svært mange ekstremværhendelser som hadde dramatisk innvirkning på natur og samfunn. Den globale gjennomsnittstemperaturen ser ut til å ende mellom 1,4–1,5 °C over gjennomsnittet for førindustriell tid. Skogbrannene i Canada var uten sidestykke. Men også i Europa brant det som en konsekvens av langvarig tørke. Her fra Spania i august. Foto: Shutterstock

Nå er det kaldt. Men hvorfor var kloden vår så varm i fjor?

Så langt har det nye året vært kaldt de fleste steder i Norge, og vi går inn i en svært kjølig helg, særlig på Østlandet. Dette står i sterk kontrast til hvordan fjoråret oppsummeres globalt: 2023 ble det varmeste året som er registrert. Hva skyldes dette?