Utsikt til Sassenfjorden på Svalbard
Sassenfjorden på Svalbard i 2018.
Foto: Ketil Isaksen / MET

Oppvarmingen av Arktis skal overvåkes tettere

På grunn av den raske oppvarmingen i Arktis skal området nå overvåkes og analyseres månedlig. Et nytt verktøy gjør at vi kan følge klimautviklingen i Arktis enda tettere, sier forsker Harald Schyberg ved Meteorologisk institutt.