Farevarsel symbol med oransje farevarsel om svært mye nedbør.

Avsluttet: Oransje farevarsel om svært mye regn på Helgeland

Foreløpig oppsummering av oransje farevarsel på regn i ytre strøk av Helgeland den 10. august.