weathermap
Netatmos værkart gir et bilde av tettheten av private værstasjoner i Oslo. Kilde: https://weathermap.netatmo.com/

Private værstasjoner gir bedre temperaturvarsler på Yr

Meteorologisk institutt og NRK tar nå i bruk private værobservasjoner for å gi mer treffsikre temperaturvarsler på Yr. Forbedringene vil være mest merkbare i vinterhalvåret.

Yrs temperaturvarsler blir markant bedre fra og med i dag. Værstasjoner eid av privatpersoner tas for første gang i bruk for å øke observasjonstilgangen, og gjennom dette dekke områder som er langt unna Meteorologisk institutts offisielle værstasjoner.

Privatpersoners værobservasjoner gir verdi til Yr, og Yr gir verdi tilbake i form av mer presise og nyttige temperaturvarsler.

Ved hjelp av private observasjoner blir temperaturvarslene i Norden nå oppdatert hver time i stedet for hver sjette time, som tidligere. Temperaturvarslene på Yr vil dermed være mer i samsvar med den faktiske utetemperaturen, forutsatt at det finnes nok temperaturobservasjoner i området.

Den nye metoden vil typisk halvere antallet store feil om vinteren, når private observasjoner blir brukt i kombinasjon med tradisjonelle observasjoner.

Jørn Kristiansen
Jørn Kristiansen

– Disse resultatene er svært oppmuntrende, og viser den ekstraverdien det gir å ha et tettere observasjonsnettverk. Dette er bare starten på en utvikling som kan revolusjonere værvarslingen, forklarer en entusiastisk Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt.

Stor tilleggsverdi

Den store mengden observasjoner fra nye samarbeid og nye enheter gir nye muligheter på Yr.

Værstasjonen “Personal Weather Station”, levert av smarte-hjem-selskapet Netatmo, måler ultralokale værdata i sanntid. Eiere av disse stasjonene kan gjøre sine observasjonsdata tilgjengelig i Netatmos værkart, og bidra til en stor datapool som forskere og værentusiaster kan utforske. Forskerne på MET har brukt disse dataene til å analysere og øke kunnskapen om lokale værforholdene.

– Med Personal Weather Station har Netatmo utviklet verdens største værobservasjonssamfunn. Det er spennende å se hvordan ultralokale data, tingenes internett og forskning kan arbeide sammen for å forbedre fremtidens værvarsler. Vi er svært stolte over at statistikken vår kan bidra til å forbedre en offentlig drevet værvarslingstjeneste og påvirke millioner av folk, sier Fred Potter, adm.dir i Netatmo.

Yr tar også i bruk data fra prosjektet Bergensværet, som er et samarbeid mellom Bergen kommune og Universitetet i Bergen. En rekke skoler i Bergen er gjennom prosjektet utstyrt med automatiske værstasjoner slik at elevene får lære om sitt lokale vær og klima.

– Det er flott at Bergensværet og vårt nettverk av Davis værstasjoner kan bidra til å forbedre værvarslene i sanntid. Fra et akademisk perspektiv er det en ny utfordring å utvikle metoder som utnytter ikke-konvensjonelle data og effektivt benytter dem i verdikjeden for værvarsling, sier instituttleder Nils Gunnar Kvamstø ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen.

Kombinert med andre datakilder, som observasjoner fra Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Bane NOR og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), økes værvarslenes treffsikkerhet ytterligere.

Forskerne på MET har løst problemet med hvordan dette mangfoldige settet av værdata, preget av individuelle forskjeller, kan kvalitetssikres automatisk. Kvalitetskontrollen er dynamisk og blir utført hver time.

– Det betyr at en værstasjon i en hage kan være inkludert i værvarselet om morgenen, men tas ut om ettermiddagen om den står i sola, forklarer Kristiansen.

Den værmodellen som brukes i de nordiske landene varsler været innenfor et rutenett med 2,5 kilometer mellom hvert punkt. Avstanden mellom punktene sier hvor lokalt værvarselet er. Det nye og forbedrede temperaturvarselet er mer finmasket, med bare én kilometer mellom punktene.

Lovende potensiale

Temperaturvarsel-Yr
Fra Yrs mobilapp

Etter hvert som flere bruker smart teknologi som gir fra seg værobservasjoner, kan forskerne fortsette å forbedre værvarslene. Meteorologisk institutts eget observasjonsnett danner fortsatt grunnstammen når vi utarbeider værvarslene på Yr, men de private observasjonene gir en stor tilleggsverdi fordi det er mange flere av dem.

– Brukerobservasjonene er flest i folketette områder, som i byene. Verdien av nye stasjoner vil derfor være størst i områder hvor det fra før finnes få eller ingen observasjoner. Det kan for eksempel være i dalfører eller i hytteområder på fjellet og ved sjøen, sier Kristiansen.

De nye temperaturvarslene er tilgjengelige på Yr (nett og apper) og fra API-et for nedlasting av frie meteorologiske data.

Forbedringen av temperaturvarslene på Yr er gjort i samarbeid med prosjektet RadPro, som er finansiert av Forskningsrådet sammen med flere vannkraftprodusenter, og er ledet av EnergiNorge.