Reinforsdammen
September 2001
Reinforsen kraftverk i Nordland
Foto: Statkraft © CC BY-NC-ND 2.0

RadPro

Prosjektnavnet RADPRO står for radar for forbedring av numerisk værvarsling og optimering av vannkraftproduksjon. Det er et innovativt industriprosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og de involverte vannkraftprodusentene.