Reinforsen kraftverk i Nordland
Reinforsen kraftverk i Nordland, Foto: Statkraft CC BY-NC-ND 2.0

RadPro

Prosjektnavnet RADPRO står for radar for forbedring av numerisk værvarsling og optimering av vannkraftproduksjon. Det er et innovativt industriprosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og de involverte vannkraftprodusentene.

Prosjektnavnet RADPRO står for radar for forbedring av numerisk værvarsling og optimering av vannkraftproduksjon. Det er et innovativt industriprosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og de involverte vannkraftprodusentene.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle mer presise analyser og varsling av nedbør slik at vannkraftprodusenter mottar dataprodukter og programvare som er optimalisert til å gi bedre hydrologiske prognoser. Utviklingen av den numeriske værvarslingen vil minimere avviket mellom varslet nedbør og observert nedbør og temperatur, til nytte for brukerne av værvarslingstjenester som for eksempel Yr.

For å forbedre den numeriske værvarslingen, vil MET kombinere informasjon fra radarreflektivitet, data fra den numeriske værvarslingsmodellen og observert nedbør i nåtid. Værprognosene vil gi verdifulle estimater av nedbør, temperatur og vind i tid og rom, noe som er nødvendig for at hydrologiske modeller skal kunne melde innkommende nedbørsmålinger så korrekt som mulig.

Gjennom prosjektet vil MET tilby en programvare som bedriftene kan bruke lokalt med METs værdata og deres egne data. Basert på værdataene fra MET kan vannkraftprodusentene avgjøre hvor mye strøm de kan selge og til hvilken pris. Den økonomiske gevinsten fra bedriftens strømproduksjon er derfor avhengig av nøyaktigheten til værprognosene.

Programvaren som MET utvikler som en del av prosjektet vil være tilgjengelig for offentligheten som åpne data. Som en del av prosjektet vil også bedriftene som er involvert lære å bruke programvaren i egne systemer slik at værdataene de mottar fra MET blir brukt på en optimal måte og spesifikt for hydrologiske modeller..

Det er forventet at prosjektet skal føre til en forbedret modell for numerisk værvarsling til stor nytte for vannkraftprodusenter så vel som allmennheten som bruker værvarslingstjenestene våre. Partnerne i prosjektet er: MET, NVE, Energi Norge, Statkraft, E-CO, Lyse, GLB, Glitre energi, Hydro, Agder energi og Skagerak.