Wind turbine
Foto: Daniela Pennesi (fra bildebasen imaggeo.egu.eu)

NowWind

NowWind er et innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådet under ENERGIX programmet.

Gjennom et konsortium av industri og forskning vil vi jobbe for å forbedre varsling av vindenergiproduksjon og “turbine loads” de neste timene. Dette er relevant for energiproduksjonsplanlegging, intra-day trading, økonomiske beslutninger og for en robust integrasjon av vindenergi i el-nettverket.

Konsortiets medlemmer representerer hele verdikjeden fra værvarsling til beslutningstakere.

I NowWind skal MET integrere nåvarsling med en numerisk værvarslingsmodell. Flere av varslingsvariablene i nowcasting-systemet vil være tilgjengelig på thredds-serveren som er åpen for alle.