Arbeidspakker

NVE og Statkraft er begge med på å finansiere prosjektet i tillegg til å gjennomføre forskningsarbeid. Prosjektet har fire arbeidspakker, hvor MET leder tre og NVE har én.

Arbeidspakke 1:
Forbedring av den numeriske modellen Harmonie-Arome.

Arbeidspakke 2:
Post-prosessering av rådata fra numerisk modell i nåtid

Arbeidspakke 3:
Post-prosessering av rådata fra numerisk modell for opp til tre dager frem i tid

Arbeidspakke 4:
Dedikert til NVE som vil bruke data fra MET til å utvikle en bedre hydrologisk modell for værvarsling.

RadPro arbeidspakker
Modellen illustrerer hovedoppgavene for hver arbeidspakke og dataflyten mellom.