MET report 2013

01/2013 - Lars Petter Røed & Nils Melsom Kristensen
BaSIC Technical Report No. 1 The triply nested model system

02/2013 - Thor Erik Nordeng
Langtidsprognoser av nedbør og andre værparametre for kraftverksformål

03/2013 - Thor Erik Nordeng
MIST-6 Sluttrapport: Langtidsprognoser av nedbør og andre værparametre for kraftverksformål

04/2013 - Oskar A. Landgren, Torill Engen Skaugen, Jan Erik Haugen
Evaluation of circulation patterns over Scandinaviafrom ENSEMBLES regional climate models

05/2013 - Mariken Homleid, Viel Ødegaard
Sluttrapport for MIST 4.1.1 Finskala nedbør og hydrologi

06/2013 - Mariken Homleid, Mari Anne Killie
HARMONIE snow analysis experiments with additional observations

09/2013 - Thor Erik Nordeng
MIST Meteorologisk Informasjon for Statkraft -overordnet sluttrapport

11/2013 - Arne Melsom
Ocean response to changes in sea ice cover in TOPAZ

12/2013 - Lars Petter Røed, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Yvonne Gusdal, Jon Albretsen & Bjørn Ådlandsvik
BaSIC Technical Report No. 2: Discussions and conclusions from the pre-production run

13/2013 - Marina Lara Dutsch (Supervisor: Lars Robert Hole)
Evaluation of the WRF model based on observations made by controlled meteorological balloons in the atmospheric boundary layer of Svalbard

16/2013 - Abdelkader Mezghani
Transmission risk of heartworm disease in Norway. A preliminary study based on a degree-days model

17/2013 - Kai H. Christensen, Øyvind Breivik, Tor Gammelsrød, Antonio Hoguane, Noca B. Furaca da Silva, Bilardo Nharreluga, Torbjørn Taskjelle and Manuel V. Poio. 
Waves and dangerous currents at Xai-Xai Beach, Mozambique

19/2013 - Trygve Aspelien, Roger Randriamampianina, Harald Schyberg, Frank Thomas Tveter and Ole Vignes
Assimilation and impact of IASI moisture channels

20/2013 - Roger Randriamampianina, Màtè Mile and Harald Schyberg
The IASI moisture channel impact study in HARMONIE for August-September 2011

21/2013 - Jerzy Bartnicki, Heiko Klein, Ali Hosseini, Øystein Hov, Hilde Haakenstad, Ole Christian Lind, Brit Salbu and Cato C. Szacinski Wendel
Atmospheric Transport of Radioactive Debris to Norway in Case of a Hypothetical Accident Related to the possible Recovery of K-27 Submarine

22/2013 - Mareile Wolff, Ketil Isaksen, Karianne Ødemark, Asgeir Petersen-Øverleif, Trond Reitan og Ragnar Brækkan
Vindkorreksjon av nedbør, et Energi Norge prosjekt

23/2013 - Anna Benedictow, Leiv Håvard Slørdal, Bruce Denby, Jakob Süld og Arne Kristensen
Bedre byluft. Endringer i 2013 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2012 - 2013

24/2013 - Kai H. Christensen
Assimilation of HF radar total current vectors in an idealised version of ROMS-4DVAR

25/2013 - Kai H. Christensen, Ann Kristin Sperrevik & Johannes Röhrs
The spring 2013 field experiment of the ENI/NOFO HF radar project

26/2013 - Ann Kristin Sperrevik, Kai H. Christensen & Johannes Röhrs
Assimilation of HF radar totalcurrent vectors in a realistic ROMS4DVAR application

27/2013 - Lars Petter Røed, Trond R Hagen & Andre R Brodtkorb
One-Layer Shallow Water Models on the GPU

28/2013 - Eirik Førland, Josten Mamen, Karianne Ødemark, Hanne Heiberg & Steinar Myrebø
Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie, Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet

30/2013 - Karianne Ødemark, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)
Vestre korridor Klimalaster for 420kV Ertsmyra-Kvinesdal

31/2013 - Karianne Ødemark, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)
Vestre korridor foreløpige Klimalaster for 420kV Tjørhom -Ertsmyra

32/2013 - Lars Petter Røed, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Yvonne Gusdal & Jon Albretsen
BaSIC validation - addendum 1no. 26/2013OceanographyAssimilation of HF radar totalcurrent vectors in a realistic ROMS4DVAR application