MET report 2014

01/2014 - Helga Therese Tilley Tajet, Karianne Ødemark, Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS).  
Klimalaster NORDLINK Gilevann-Vollesfjord

02/2014 - Helga Therese Tilley Tajet, Karianne Ødemark, Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS). 
Endelige klimalaster. Namsos - Roan

04/2014 - Heiko Klein & Jerzey Bartnicki
Development of the EEMEP model for applications in the ARGOS system

05/2014 - Eirik Førland, Karianne Ødemark, Jostein Mamen, Hanne Heiberg og Steinar Myrabø (Jernbaneverket) Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie.
Dimensjonerende korttidsnedbør for Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. Delprosjekt. 5.1.3

06/2014 - Helga Therese Tilley Tajet, Karianne Ødemark, Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS).
Klimalaster for 420 kV Lyse-Stølheia

07/2014 - Harold McInnes
420 kV Sima-Samnanger. Foreløpig analyse av værforhold og islaster i forbindelse med brudd på toppline og havarerte toppspir

11/2014 - Lars Petter Røed, Nils M Kristensen, Arne Melsom, Yvonne Gusdal, Jon Albretsen & Bjørn Ådlansvik. 
BaSIC Validation - Addendum 2

13/2014 - Harold McInnes, Bjørn Egil K Nygaard
Vurdering av sannsynlige vind og islaster i forbindelse med havari samt oppdaterteklimalaster for delstrekning på 420 kV Kvilldal - Rjukan

14/2014 - Karianne Ødemark, Helga Therese Tilley Tajet, Harold Mc Innes og Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)
420 kV Sima-Samnanger. Foreløpig analyse av værforhold og islaster i forbindelse med brudd på toppline og havarerte toppspir

15/2014 - Lars Petter Røed, Harold McInnes & Bjørn Egil K Nygaard
Klimalaster for 420 kV Sauda – Lyse vest for Stølsdalen

17/2014 - Bruce Rolstad Denby, Anna Carlin Benedictow, Aslaug Skålevik Valved, Thomas Olsen, Arne Kristensen, Leiv Håvard Slørdal (NILU)
Bedre byluft - Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013 - 2014

18/2014 - Harold McInnes, Bjørn Egil K Nygaard
Klimalaster for 300 kV Åsen –Oksla, Odda kommune,Hordaland

19/2014 - Harold Mc Innes, Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk)
Ekstremverdianalyse av islaster for 420 kV kraftledning Ålfoten – Moskog over Myklebustfjellet og Viksdalsvatn - Høyanger

20/2014 - Harold Mc Innes, Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS)
Endelige klimalaster for 420 kV Tjørhom – Ertsmyra - Solhom

21/2014 - Ana Carrasco, Yvonne Gusdal
Validation of the operational wave model WAM for the years 2012 and 2013

25/2014 - Ole Einar Tveito
Klimaendringer og betydning for skogbruket

27/2014 - Jostein Mamen og Knut Harstveit (Kjeller vindteknikk AS)
Analyse av værmessig tilgjengelighet på Gimsøy - revidert rapport

28-2014 - Harold Mc InnesBjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk)
Modellbasert analyse av islaster Skibotn–Reisadalen. Vurdering av galoppering Skibotn–Reisadalen, Kvænangen–Alta og Alta-Skaidi