Agder siden 1900

Vær og klima i Agder har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Agder som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Agder de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1988 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet og i starten av århundret.

Etter 1988 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

Agde hadde i år sommersesongrekord på temperatur: Temperatur 2.6 grader over normal i 2018, 0.1 grader mer enn forrige rekord fra 1997 som var 2.5 over.

TAMA_G2_0_1000_NO
Temperaturavvik fra normalen i Agder år for år

Grafer for sesonger og måneder

Temperaturavvik-agder-host
Temperaturavvik fra normalen i Agder om høsten
Temperaturavvik-agder-vinter
Temperaturavvik fra normalen i Agder om vinteren
Temperaturavvik-agder-vaar
Temperaturavvik fra normalen i Agder om våren
Temperaturavvik-agder-sommer
Temperaturavvik fra normalen i Agder om sommeren

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Agder de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjennomgående trend for hele perioden. 

RRA_G2_0_1000_NO
Nedbøravvik fra normalen i Agder år for år

Grafer for sesonger og måneder

Nedboravvik-agder-host
Nedbøravvik fra normalen i Agder om høsten
Nedboravvik-agder-vinter
Nedbøravvik fra normalen i Agder om vinteren
Nedboravvik-agder-vaar
Nedbøravvik fra normalen i Agder om våren
Nedboravvik-agder-sommer
Nedbøravvik fra normalen i Agder om sommeren