Regionale kurver

Hva er temperaturen og nedbøren i Norge?

Å spørre om en temperatur og nedbør for hele Norge blir ikke spesielt meningfylt, men det er mulig å beregne en slik temperatur (temperaturnormalen er 1,1 °C). Det som derimot gir menig er om det har vært varemere, kaldere, våtere eller tørrere i hele Norge eller deler av Norge relativt til normalen.

Beregning av avvik

Først beregnes avviket i månedstemperatur og -nedbør fra normalen for alle målestasjoner. Dette avviket for hver enkelt målestasjon interpoleres så til et landsomfattende nett på 1 * 1 km oppløsning. Dette kalles for grid.

Eksempler på slike grid visualisert som kart kan sees på seNorge.no. Når et slikt nett med punkter for hele Norge er etablert er det enkelt å bergne et gjennomsnitt for hele landet, eller utvalgte deler.

På disse sidene er kurver for årlig avvik fra temperatur og nedbørnormalen vist for 5 regioner.