Nord-Norge siden 1900

Vær og klima i Nord-Norge har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Nord-Norge som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Nord - Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1985 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

TAMA_G5_0_1000_NO
Temperaturutviklingen i Nord-Norge år for år

Grafer for sesonger

Temperaturavvik-nordnorge-vinter

Temperaturavvik fra normalen i Nord-Norge om vinteren

Temperaturavvik-nordnorge-vaar
Temperaturavvik fra normalen i Nord-Norge om våren
Temperaturavvik-nordnorge-sommer
Temperaturavvik fra normalen i Nord-Norge om sommeren
Temperaturavvik-nordnorge-host
Temperaturavvik fra normalen i Nord-Norge om høsten

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Nord-Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjennomgående trend for hele perioden, men spesielt tydelig for de drøyt siste 20 årene.

RRA_G5_0_1000_NO
Nedbørutviklingen i Nord-Norge år for år

Grafer for sesonger

Nedboravvik-nordnorge-vinter
Nedbøravvik for Nord-Norge om vinteren
Nedboravvik-nordnorge-vaar
Nedbøravvik for Nord-Norge om våren
Nedboravvik-nordnorge-sommer
Nedbøravvik for Nord-Norge om sommer
Nedboravvik-nordnorge-host
Nedbøravvik for Nord-Norge om høsten