Østlandet siden 1900

Vær og klima i Norge har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Østlandet som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Østlandet de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1988 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1988 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

Østlandet hadde i år sommersesongrekord på temperatur: Temperatur 2.7 grader over normal i 2018, 0.2 grader mer enn forrige rekord fra 1997 som var 2.5 over.

TAMA_G1_0_1000_NO
Temperaturavvik fra normal: Østlandet hele året

Grafer for sesonger

Ostlandet-vinterTemperaturavvik fra normal på Østlandet om vinteren

Ostlandet-vaar
Temperaturavvik fra normal på Østlandet om våren
Temperaturavvik-ostlandet-sommer
Temperaturavvik fra normal på Østlandet om sommeren
Temperaturavvik-ostlandet-host
Temperaturavvik fra normal på Østlandet om høsten

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er spesielt tydelig for de drøyt første 20 årene i serien.

Nedboravvik-ostlandet-aar
Nedbøravvik for Østlandet for hele året

Grafer for sesonger

Nedboravvik-ostlandet-hostNedbøravvik for Østlandet om høsten

Nedboravvik-ostlandet-vinter
Nedbøravvik for Østlandet om vinteren
Nedboravvik-ostlandet-vaar
Nedbøravvik for Østlandet om våren
Nedboravvik-ostlandet-sommer
Nedbøravvik for Østlandet om sommeren