Trøndelag siden 1900

Vær og klima i Trøndelag har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Norge som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Trøndelag de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1985 og frem til idag 2007 har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

TAMA_G4_0_1000_NO
Temperaturutviklingen i Trøndelag år for år

Grafer for sesonger

temperaturavvik-trondelag-vinter
Temperaturavvik fra normalen i Trøndelag om vinteren
temperaturavvik-trondelag-vaar
Temperaturavvik fra normalen i Trøndelag om våren
temperaturavvik-trondelag-sommer
Temperaturavvik fra normalen i Trøndelag om sommeren
temperaturavvik-trondelag-host
Temperaturavvik fra normalen i Trøndelag om høsten

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Trøndelag de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjennomgående trend for hele perioden, men spesielt tydelig for de drøyt siste 20 årene.

RRA_G4_0_1000_NO
Nedbørutviklingen i Trøndelag år for år

Grafer for sesonger

Nedboravvik-trondelag-host
Nedbøravvik for Trøndelag om høsten
Nedboravvik-trondelag-vinter
Nedbøravvik for Trøndelag om vinteren
Nedboravvik-trondelag-vaar
Nedbøravvik for Trøndelag om våren
Nedboravvik-trondelag-sommer
Nedbøravvik for Trøndelag om sommeren