Vestlandet siden 1900

Vær og klima på Vestlandet har variert stort i gjennom historien.