Vestlandet siden 1900

Vær og klima på Vestlandet har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Vestlandet som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1988 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1988 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

TAMA_G3_0_1000_NO
Temperaturutviklingen på Vestlandet år for år

Grafer for sesonger

Temperaturavvik-vestlandet-host
Temperaturavvik fra normalen på Vestlandet om høsten
Temperaturavvik-vestlandet-vinter
Temperaturavvik fra normalen på Vestlandet om vinteren
Temperaturavvik-vestlandet-vaar
Temperaturavvik fra normalen på Vestlandet om våren
Temperaturavvik-vestlandet-sommer
Temperaturavvik fra normalen på Vestlandet om sommeren

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Vestlandet de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjennomgående trend for hele perioden, men spesielt tydelig for de drøyt siste 20 årene.

RRA_G3_0_1000_NO
Nedbørutviklingen på Vestlandet år for år

Grafer for sesonger

Nedboravvik-vestlandet-host
Nedbøravvik for Vestlandet om høsten
Nedboravvik-vestlandet-vinter
Nedbøravvik for Vestlandet om vinteren
Nedboravvik-vestlandet-vaar
Nedbøravvik for Vestlandet om våren
Nedboravvik-vestlandet-sommer
Nedbøravvik for Vestlandet om sommeren