matt-hardy-unsplash
Foto: Matt Hardy/Unsplash

El Niño nevnes ofte når vi snakker om global middeltemperatur. Hvorfor?

El Niño er motparten til værfenomenet La Niña og påvirker været i store deler av verden. Spesielt det sentrale og østlige Stillehavet, nær ekvator. El Niño varierer i styrke og gir dermed større eller mindre utslag på global middeltemperatur.

Den kraftigste El Niño som er målt var i 2016. El Niño starter om våren og oppnår maksimal effekt på vinterstid, rundt november-desember. Og den opptrer med to til sju års mellomrom. Du kan lese mer om El Niño i Store Norske Leksikon hvor Meteorologisk institutt bidrar. 

Slik påvirker El Niño været

Høyere havtemperatur påvirker både livet i havet og været i området. Nedbørmønsteret endres, og det gir tørke i utsatte områder. I El Niño-år er det ofte flere tropiske sykloner i Stillehavet enn normalt, men færre orkaner i Atlanterhavet. I La Niña-år er det derimot flere orkaner i Atlanterhavet, slik som nå i 2020.

Hvordan henger El Niño sammen med klimaendringene?

El Niño påvirker den globale middeltemperaturen. Havtemperaturen i et stort område øker og gir temperaturer opp mot 3-4 grader over normalen flere måneder på rad. 

Med kraftig El Niño i 2016 ble den globale middeltemperaturen den klart høyeste målt frem til da. Både El Niño og La Niña har blitt kraftigere over tid. Global oppvarming kan ha ført til mer intense svingninger. Det viser analyser av modellsimuleringer.

Mer lesestoff