Bergen, Hordaland/Norway - January 15 th 2020: Person wading through extreme high tides/flood in bergen harbour, Zachariasbryggen
Havnivåstigningen alene er ikke dramatisk, men hendelser med høye vannstander vil inntreffe oftere og gå lengre inn mot land. Her fra Bergen brygge i januar 2020. Foto: Sigrid Eriksen, Shutterstock

Havet stiger – kommunene må forberede seg

Nye kartlag og data for havnivåendringer, og tilhørende veileder, gir kommunene grunnlag for hvordan de skal tilpasse seg et stigende havnivå.