Farevarsel vind2

Avsluttet: Oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Østlandet og Sørlandet

Farevarselet er nå avsluttet. Vi har oppsummert de kraftigste vindkastene her.

Oppdatert 17. januar klokka 09.30:

Fra sent søndag ettermiddag er det blitt observert svært kraftige vindkast i Trøndelag og Møre og Romsdal, samt deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet. Konsekvensen har vært som ventet; mange stengte fjelloverganger, stengte broer og stengte ferjeruter, samt flyforbindelsen har vært påvirket. I tillegg har det vært trenedfall, som har påvirket strømforsyningen og ført til bygningsskader. 

Veiholmen på Smøla var den eneste stasjonen i lavlandet som observert orkan. Denne stasjonen fikk 1 beaufort sterkere vind enn varslet. På Veiholmen ble det sterkeste vindkastet målt til 45,3 m/s, mens det på forhånd var varslet vindkast på 40-43 m/s på kysten. 

Flere fjellstasjoner har fått sterkere vind enn på kysten. Eksempel på dette er Jølster-Kvamsfjellet med 56,2 m/s, Gjemnes-Reinsfjellet med 54,1 m/s, Lebergsfjellet med 46,5 m/s og Hemsedal skisenter med 45,4 m/s. Ellers er det verdt å nevne Sunndalsøra med et vindkast på 33,3 m/s, som er regnet for å være en ekstremverdi her.  

Også Østafjells var det mange områder som observerte sterke vindkast under denne hendelsen. Ved Lindesnes ble det observert vindkast på 37,6 m/s fra en nordlig retning. I Agder har det også vært mye trenedfall i natt, og generelt over hele Østlandet har det vært sterke vindkast i natt. 

Den kraftige vinden skyldes et hurtiggående stormsenter som har kommet inn fra vest og gått i land i Trøndelag. 

Det var på forhånd varslet vindkast Østafjells over 23 m/s i områdene med oransje farevarsel. Oppdatert 16. januar klokka 11.30:

Fra sent søndag ettermiddag til mandag morgon er det ventet svært kraftige vindkast i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Et hurtiggående stormsenter kommer inn fra vest og går i land i Trøndelag. Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til hvor stormsenteret treffer land. Det gir et kraftig vindfelt fra vest og nordvest. Det er ventet svært kraftige vindkast på 30-43 m/s, med kraftigst vindkast i kystområdene tidlig søndag kveld. 

Når stormsenteret beveger seg videre østover sent søndag kveld ventes det kortvarig å gi kraftige vindkast også Østafjells over 23 m/s i områdene med oransje farevarsel.

Figuren viser områdene som blir påvirket
Figuren viser områdene som blir påvirket

Flere farevarsel

Vi har også ute gult farevarsel på vindkast for Sogn og Fjordane. 
 

***

Første varsel 15. januar: 

Fra sent søndag ettermiddag til mandag morgon er det ventet svært kraftige vindkast i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Et hurtiggående stormsenter kommer inn fra vest og går i land i Trøndelag. Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til hvor stormsenteret treffer land. Det gir et kraftig vindfelt fra vest og nordvest. Det er ventet svært kraftige vindkast på 30-43 m/s, med kraftigst vindkast i kystområdene tidlig søndag kveld. 

Når stormsenteret beveger seg videre østover sent søndag kveld ventes det kortvarig å gi kraftige vindkast også Østafjells med mulighet for svært kraftige vindkast.

Figuren viser områdene som blir påvirket
Figuren viser områdene som blir påvirket

Flere farevarsel

Vi har også ute gult farevarsel på vindkast for Sogn og Fjordane og Østafjells i tidsrommet fra sent søndag ettermiddag til tidlig mandag morgen. 

I ukene etter hendelsen evaluerer vi farevarselet og publiserer en rapport på https://www.met.no/publikasjoner/met-info/ekstremvaer når evalueringen er ferdig.

Vil du vite mer om våre farevarsel?

Oransje nivå er det nest høyeste farenivået for vindkast. Her kan du lese mer om våre farevarsler.

Les om farevarsel for vind

En oversikt over alle utstedte farevarsel kan sees på Yr.no/farevarsler.