jaren_022007_einar_egeland
Vind på Jæren. Foto: Einar Egeland

Vind over land

Ved sterk vind er det kastene som gjør mest skade.

Vindens (V) ødeleggelser øker raskt med økende lufthastighet (proporsjonalt med V^3). Erfaringene fra ekstremvær bekrefter at konsekvensene av vind henger bedre sammen med vindkast enn middelvind.

Fra 1. juni 2018 er derfor vindfarevarslene fra Meteorologisk institutt mer basert på vindkast enn middelvind. Vindkastkriterier er mer relevant for hele landet, det vil si også innenfor kysten. Endringen er også et resultat av bedret evne til å varsle og observere vindkast.

Vindretning er relevant for hvor skadene oppstår, og middelvindstyrke kan med fordel nevnes i forbindelse med vindretningen.

Retningsgivende kriterier vinter:

Farenivå

Moderat

Stor

Ekstrem

Returperiode

2 år

10 år

25 år

Begrepsbruk

Kraftige vindkast

Svært
kraftige
indkast

Ekstremt
kraftige vindkast

Aktsomhetsnivå ved høy sannsynlighet

yellow
Gult

 

orange
Oransje

 

red
Rødt

 

Indre strøk Østafjells

19

23

27

Indre strøk Vest-, Midt- og Nord-Norge

27

30

35

Midtre strøk og ytre strøk innenfor Skagerrakkysten

25

29

33

Midtre strøk og ytre strøk innenfor kysten Vest-, Midt- og Nord-Norge

30

35

40

Skagerrakskysten

28

32

36

Kysten Lindesnes - Grense Jakobselv

33

38

43

Nordenskiøld land på Spitsbergen 35 40 45

Omtrentlige “grenser” (m/s) for å sende farevarsler i perioden ca. 1.oktober - ca. 1. mai. Meteorologen bruker mer detaljert statistikk og skal i tillegg vurdere demografi, infrastruktur, hendelsens varighet, sannsynligheter, årstid, vindretning, lokale forhold og annet som påvirker skadeomfang. Kriteriene for vindkast er tiltenkt områder i lavlandet med fast bosetting.

Retningsgivende kriterier sommer:

Farenivå

Moderat

Stor

Ekstrem

Returperiode

2 år

10 år

25 år

Begrepsbruk

Kraftige vindkast

Svært
kraftige vindkast

Ekstremt
kraftige vindkast

Aktsomhetsnivå ved
høy sannsynlighet

yellow
Gult

 

orange
Oransje

 

red
Rødt

 

Indre strøk Østafjells

17

20

25

Indre strøk Vest-, Midt- og Nord-Norge

25

28

32

Midtre strøk og ytre strøk innenfor Skagerrakkysten

22

26

30

Midtre strøk og ytre strøk innenfor kysten Vest-, Midt- og Nord-Norge

27

30

35

Skagerrakskysten

25

28

32

Kysten Lindesnes - Grense Jakobselv 

30

35

40

Nordenskiøld land på Spitsbergen 30 35 40

Omtrentlige “grenser” (m/s) for å sende farevarsler i perioden ca. 1. mai - ca. 30. september. Meteorologen bruker mer detaljert statistikk og skal i tillegg vurdere demografi, infrastruktur, hendelsens varighet, sannsynligheter, årstid, vindretning, lokale forhold og annet som påvirker skadeomfang. Kriteriene for vindkast er tiltenkt områder i lavlandet med fast bosetting.

For en stor del av kystnære områder går grensen for å vurdere ekstremværvarsel omtrent ved sterk storm 30 m/s som gir vindkast omkring 40 m/s. I mer befolkningstette områder innover i landet er middelvinden typisk mye lavere, mens kastene på enkelte utsatte vindretninger kan være like kraftige som på kysten og i høyfjellet.

Erfaringer viser at ved vindkast over 40 m/s i bebygde strøk må man regne med omfattende skader. Ved så sterke kast innover land er det typisk orkan på en del av fyrstasjonene og storm på utsatte stasjoner litt innenfor. Under nyttårsorkanen 1991/92 gikk middelvind på de ytterste fyrene opp i 45 m/s med kast opp til 60 m/s. Flyplassene innenfor hadde middelvind opp til 35 m/s med kast over 50 m/s. I indre strøk er natur og folk mindre vant med kraftig vind og det skal mindre til for å gjøre stor skade.

Farevarslingen er basert på samme vindklima som Norsk standard, dvs. grunnlaget for byggeforskriftenes beregning av vindlaster rundt omkring i landet, ref. NS 3491-4.

Mer om vind