jaren_022007_einar_egeland
Vind på Jæren. Foto: Einar Egeland

Vind over land

Ved sterk vind er det kastene som gjør mest skade.

Vindens (V) ødeleggelser øker raskt med økende lufthastighet (proporsjonalt med V3). Erfaringene fra ekstremvær bekrefter at konsekvensene av vind henger bedre sammen med vindkast enn middelvind.

Fra 1.juni 2018 er derfor vindfarevarslene fra Meteorologisk institutt mer basert på vindkast enn middelvind. Vindkastkriterier er mer relevant for hele landet, det vil si også innenfor kysten. Endringen er også et resultat av bedret evne til å varsle og observere vindkast.

Retningsgivende kriterier:

Farenivå

Moderat

Alvorlig

Ekstrem

Returperiode

2 år

10 år

25 år

Begrepsbruk

Kraftige vindkast

Svært kraftige vindkast

Ekstremt kraftige vindkast

Aktsomhetsnivå ved høy sannsynlighet

yellow
Gult

 

orange
Oransje

 

red
Rødt

 

Indre strøk  Østafjells

20

22

25

Indre strøk Vest-/Midt-/Nord-Norge

27

30

35

Midtre strøk Nord-Norge

30

35

40

Kommuner ved Skagerrakskysten

30

35

38

Kystkommuner Lindesnes - Grense Jakobselv

35

40

45

Nordenskiøld land på Spitsbergen

35

40

45

Omtrentlige “grenser” (m/s) for å sende farevarsler i perioden 15.sep. - “Palmelørdag”. I sommersesongen er grensene lavere (80%). Meteorologen bruker mer detaljert statistikk og skal i tillegg vurdere demografi, infrastruktur, hendelsens varighet, sannsynligheter, årstid, vindretning, lokale forhold og annet som påvirker skadeomfang.

For en stor del av kystnære områder går grensen for å vurdere ekstremværvarsel omtrent ved sterk storm 30 m/s som gir vindkast omkring 40 m/s. I mer befolkningstette områder innover i landet er middelvinden typisk mye lavere, mens kastene på enkelte utsatte vindretninger kan være like kraftige som på kysten og i høyfjellet.

Erfaringer viser at ved vindkast over 40 m/s i bebygde strøk må man regne med omfattende skader. Ved så sterke kast innover land er det typisk orkan på en del av fyrstasjonene og storm på utsatte stasjoner litt innenfor. Under nyttårsorkanen 1991/92 gikk middelvind på de ytterste fyrene opp i 45 m/s med kast opp til 60 m/s. Flyplassene innenfor hadde middelvind opp til 35 m/s med kast over 50 m/s. I indre strøk er natur og folk mindre vant med kraftig vind og det skal mindre til for å gjøre stor skade.

Farevarslingen er basert på samme vindklima som Norsk standard, dvs. grunnlaget for byggeforskriftenes beregning av vindlaster rundt omkring i landet, ref. NS 3491-4.

Mer om vind