Vind på Jæren. Foto: Einar Egeland
Vind på Jæren. Foto: Einar Egeland

Vind over land

Ved sterk vind er det kastene som gjør mest skade.