Avsluttet: Oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i delar av Rogaland og Vestland

Avslutta: Det oransje varselet for vindkast for deler av Rogaland og Vestland er avslutta. Det vart observert orkan i fjellet, og lokalt kraftige vindkast. Kraftig vind saman med snø har laga krevjande tilhøve over større delar av Sør-Norge frå onsdag kveld til torsdag morgon. Det har vore observert ein del bygningsskader på Sørvestlandet, noko som ein forventar ved eit oransje farevarsel for vindkast.