Ted Wood : Cavan
Til tross for at industriutslippene har blitt redusert i 2020, ble året det tredje varmeste vi har målt, ifølge Verdens Meteorologiorganisasjon., Foto: Ted Wood / Cavan

Pandemien har ikke ført til en bedring for klimaet, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon

Til tross for at koronapandemien satte en bremse på industriutslipp i fjor, har det ikke ført til en bedring for klimaet globalt, ifølge Verdens Meteorologiorganisasjon.

2020 var det tredje varmeste året registrert i verden, til tross for at det klimamessig skulle blitt et kjøligere år på grunn av fenomenet La Niña. 

Det viser den årlige statusrapporten for klimaet i verden fra Verdens meteorologiorganisasjon. Meteorologisk institutt har bidratt med de norske tallene i rapporten. 

La Niña er et værfenomen som kjøler ned store deler av Stillehavet, og som vanligvis har stor effekt på temperaturen globalt når det inntreffer. 

– La Niña utviklet seg utover høsten i fjor. Likevel ble 2020 blant de tre varmeste årene som er registrert, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt. 

Les mer om La Nina her

Vi legger bak oss det varmeste tiåret noen gang målt

Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2020 lå rundt 1,2 grader høyere enn den var i førindustriell tid (1850-1900). De siste seks årene har vært de varmeste som er blitt registrert globalt noen gang.

– Sett under ett er tiåret fra 2011 til 2020 det varmeste som er målt. Deretter følger 2001 til 2010 og 1991-2000, sier Mamen.  

Noe lavere CO2-utslipp i fjor, men ikke nok til å ha en effekt 

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren fortsatte å øke i 2019 og 2020, til tross for koronapandemien. Det siste året har det vært noe lavere utslipp enn vanlig, men det er for lite til å ha effekt på den totale konsentrasjonen. 

Det globale nivået av CO2 har nådd 410 milliondeler. Hvis utslippene fortsetter som de foregående årene, ser det ut til at konsentrasjonen vil øke til 414 milliondeler i løpet av 2021, ifølge rapporten. 

Les mer om CO2-utslippene i 2020 her.

Det varmeste året noen gang målt i Norge

For Norge sin del ble 2020 det varmeste året vi noen gang har registrert i en måleserie som går tilbake til 1900. Året endte 2,4 grader over 1961-1990-normalen.

Svalbard lufthavn, Ine-Therese Pedersen
Det ble satt en ny temperaturrekord for juli på Svalbard da det ble målt 21,7 grader der i juli i fjor. I tillegg har vi aldri hatt fire dager på rad med 20 grader eller mer på øya, og det skjedde også i fjor sommer. Her fra Svalbard lufthavn i høst. Foto: Ine-Therese Pedersen.

 

– I tillegg satte Svalbard lufthavn temperaturrekord  for juli med 21,7 grader, og hadde fire dager på rad med 20 grader eller mer. Det ble registrert tolv fylkestemperaturrekorder, ni varme- og tre kulderekorder. Dessuten ble det satt flere styrtregnrekorder i august i Vestfold, sier Mamen. 


Her kan du lese vår klimarapport for 2020.

Kontaktperson

Jostein Mamen
Jostein Mamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send en e-post til klimaforsker Jostein Mamen.

Dette er Verdens meteorologiorganisasjon

  • Verdens meteorologiorganisasjon er FNs organ for meteorologi, hydrologi og tilgrensende vitenskaper. 
  • Det er en mellomstatlig organisasjon med 191 medlemsland, blant annet Norge.
  • Organisasjonen, som har hovedsete i Genève, ble opprettet i 1950.