Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen/MET

Nordland: Sommeren utvider seg

Før 1990 hadde Bodø 90 sommerdager i snitt. Nå er en typisk sommer blitt 102 dager lang.