Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen/MET

Svalbard: Størst endringer i vinterklima

Vinteren i Longyearbyen har blitt 4 grader varmere den siste 30-årsperioden. Med høyere temperatur kommer oftere nedbøren som regn. Det har også blitt flere vekslinger mellom frost og mildvær.