farevarsel30juli
Farevarselkartet ble sendt ut mandag 29. juli.

Foreløpig kort oppsummering av bygeværet 30. juli i Sogn og Fjordane

Publisert klokken 21.45

Mandag viste værmodellen områder med mye nedbør på kort tid og farevarsel ble vurdert. Det har vært flere dager med spesielt varme luftmasser over Sør-Norge og det kommer kjøligere luftmasser fra aust/nordaust. Kaldluften blir løftet over fjellene og møter den varme luften, dette gir potensiale for kraftige byger. Værmodellen viser mulighet for torden og kraftige byger i indre deler av Trøndelag og nord på Østlandet mandag, og på Vestlandet tirsdag, først i indre strøk.

Mandag formiddag ble det derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for Vestlandet tirsdag ettermiddag/kveld.

tweet_Vestlandet
Twittermelding mandag 29. juli: Det er sendt ut gult farevarsel på lokalt kraftige regnbyger i morgen (tirsdag) på #VestlandetsørforStad. Det er også ventet torden og lokalt kraftige vindkast med bygene. Les detaljert varsel på http://yr.no/farevarsel 

Farevarsel på gult nivå utstedt mandag 29. juli 2019 kl.11:39 norsk tid for Vestlandet sør for Stad fra tirsdag 30. juli 2019 kl. 12 norsk tid til onsdag 31. juli 2019 kl. 05 norsk tid. 

«Tirsdag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige regnbyger med torden. Bygene er ventet å utvikle seg først i indre strøk og bevege seg vestover. I forbindelse med bygene kan det også komme lokalt kraftige vindkast.

Konsekvenser:  Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.  

Instruksjoner:  Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.»

Kriterier som ble brukt i vurderingen av de kraftige bygene finnes på met.no.

pasted image 0 (2)
For denne hendelsen på Vestlandet sør for Stadt, med mulighet for byger opp i 30 mm på 3 timer, ble kriterier for gult nivå (moderat) benyttet (figur til venstre) Oransje nivå til høyre.

 

Meteorologisk institutt (MET) har en værbrief (det vil si en gjennomgang av værsituasjonen) for NVE hver dag kl. 09. Da blir det fokusert på mulige problemområder når det gjelder vær og konsekvenser av vær av betydning for NVE. Værbriefen ble avholdt som vanlig og NVE gjør sine beregninger og vurderinger videre.

På ettermiddagen har MET en vakthavende meteorolog for hele landet. På ettermiddagen mandag hadde denne meteorologen mest fokus på nedbør natt til tirsdag og tirsdag formiddag i Hedmark/Oppland/Agder og Telemark, siden det allerede var sendt ut varsel på Vestlandet. 

Ettermiddagsvakten hadde også samtale med flomvakten ved NVE angående nedbøren som skulle komme i Hedmark/Oppland/Agder og Telemark, og ikke nedbøren på Vestlandet.

Videre sjekket ettermiddagsvakten at sannsynlighet for nedbør over 20 mm på en time i et område på Vestlandet lå på 100%. Dette er uvanlig, og antyder med svært stor sikkerhet at nedbøren vil komme til å bli kraftig. 

Tirsdag formiddag var prognosene fra værmodellen ganske uendret for Vestlandet sør for Stadt og farevarslet ble opprettholdt og uendret. Prognosene viste derimot intens nedbør også for Møre og Romsdal og farevarsel på gult nivå ble utstedt for dette området tirsdag 30.juli 2019 kl.11:32 norsk tid fra tirsdag 30.juli 2019 kl.23 til onsdag 31.juli 2019 kl.06 norsk tid:

«Natt til onsdag er det ventet lokalt kraftige regnbyger, det kan lokalt komme 15 mm i løpet av en time. I forbindelse med bygene kan det også komme kraftige vindkast. 

Konsekvenser:  Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. 
Instruksjoner:  Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.»

På ettermiddagen tirsdag var vakthavende meteorolog flere ganger dialog  med NVE og jordskredvarslingen som også var bekymret for “Mannen”. NVE sendte kl. 1949 ut eget gult varsel på generell flom- og jordskredfare for hele Vestlandet siden mye nedbør allerede var kommet, og fordi nedbøren ville fortsette til onsdag. 

Radarobservasjoner viste at bygene beveget seg mot nord/nordvest og intensiteten tiltok utover ettermiddagen og det gikk intense byger Hordaland og Sogn og Fjordane sammen med omfattende torden. Vakthavende meteorolog var i kontakt med beredskapsetater og ble orientert om at beredskap ble satt i Sogn og Fjordane. I tillegg var det et trykk fra media, blant annet NRK Hordaland som helst ville komme og filme til nyhetene, men fikk i stedet et intervju over telefon. 

Nedbør i byger er svært vanskelig å varsle eksakt med tanke på hvor de vil treffe, hvor store mengder nedbør som kommer, og med hvilken intensitet. I fjor sommer begynte MET å sende ut farevarsler på korttidsnedbør ( det vil si én time, 3, 6 og 12 timer). I samråd med NVE er det MET som distribuerer varsel med konsekvenser av denne type nedbør og konsekvensbeskrivelsen er derfor laget i samråd med NVE. MET og NVE har samordnet sin farevarsling og varslene er tilgjengelig på varsom.no i tillegg til på yr.

Største registrerte timesnedbør fra MET stasjoner for Sogn og Fjordane 30.juli

 

Stasjonsnavn

Klokkeslett

Nedbør mm

1

58900 - STRYN - KROKEN

18:00

26.1

2

56960 - HAUKEDAL

22:00

22.8

3

58900 - STRYN - KROKEN

19:00

21

4

58900 - STRYN - KROKEN

20:00

17.6

5

56960 - HAUKEDAL

23:00

13.3

6

56960 - HAUKEDAL

17:00

10.3

7

55770 - NJØS

18:00

9.2

8

55928 - BALESTRAND - BALE

18:00

8.2

9

56960 - HAUKEDAL

15:00

8

10

56960 - HAUKEDAL

00:00

7.5

I ettertid kan vi se at siste oppdatering av værvarslingsmodellen viste at sannsynligheten var høy for å oppfylle kriteriene for nedbørmengder på Oransje nivå. I nedbørhendelser som dette er ikke det så uvanlig, da det er kompleks topografi i området og værprognosene kan noen ganger vise mer nedbør enn det som faktisk er tilfelle. Bygenedbør er svært vanskelig å varsle både for mennesker og maskiner. I dette tilfellet traff prognosene ganske godt, selv om plasseringen av nedbøren varierte når værmodellen ble oppdatert. Av tabellen med høyeste observerte timesnedbør ser vi at flere stasjoner hadde over 20 mm på én time, noe som tilsvarer Oransje nivå for indre strøk.

MET vurderer ikke bare nedbørmengdene, men også mulige konsekvenser og andre faktorer når et farevarsel skal sendes. Et farevarsel på gult nivå i god tid før hendelsen (mandag kl.12) gjorde at folk kunne være oppmerksomme og forberedt på en utfordrende situasjon på tirsdag ettermiddag. Hvor bygene treffer har også stor betydning for hvilken konsekvens disse har, noe vi har sett av de to siste Oransje hendelsene Østafjells 21. mai og 6. juni. Når bygene treffer befolkningstette steder, rasutsatte områder eller sårbar infrastruktur vil konsekvensene bli store, om bygene ikke treffer befolkningstette steder føles det for folk flest som om MET overvarsler. Med hensyn til konsekvensbasert farevarsling, tilsvarer gult nivå «mulig fare for liv og verdier og skade på utsatte objekter». På oransje nivå tilsvarer dette «generelle skader og betydelig fare for liv og verdier.»

MET vil videre skrive en mer utfyllende rapport om dette bygeværet og gjøre analyser med verifikasjon av værmodellen og gå gjennom varslingsrutiner i etterkant av denne hendelsen.

NVE har også publisert en artikkel på sine nettsider om at mye regn på kort tid ga store skader i Sogn og Fjordane 30. juli 2019.