En regnværsdag i Stavanger. Foto: Tone Sundland
En regnværsdag i Stavanger. Foto: Tone Sundland

Regn

Farevarsel for regn omhandlar vedvarande regn over store område. Farevarsla skil mellom “Styrtregn” og “Regn” ettersom dette har mykje å seie for usikkerheita til prognosane og dei tilhøyrande skadeutfordringane.