Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen
Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen

Ny rutine for varsling av styrtregn, flaum og skred

Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samordna varslinga av intense regnbyger med kort varigheit og alvorlege konsekvensar. Det oppdaterte varselet heiter “Styrtregn”.