Illustrasjonen viser lufttemperaturavvik i overflaten for oktober 2023 sammenlignet med gjennomsnittet for oktober i perioden 1991-2020. Datakilde: ERA5. Kreditt: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.
Illustrasjonen viser lufttemperaturavvik i overflaten for oktober 2023 sammenlignet med gjennomsnittet for oktober i perioden 1991-2020. Datakilde: ERA5. Kreditt: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Varmeste oktober noensinne

Oktober 2023 var den varmeste oktober måned som noensinne er målt globalt. Måneden var 1,7 grader varmere enn gjennomsnittet for førindustriell tid.