storm på jæren 27.11.11
Storm på Jæren, 27.11 2011 under ekstremværet "Berit". , Foto: Einar Egeland

Hvor du finner farevarslene

Følg oss på @meteorologene på twitter for fortløpende informasjon. Den allmenne kanalen for tilgang til farevarsler er Yr. Varslene vil du også få høre på radio og se på TV.

Yr

Farevarsler med høy sannsynlighet for de to kommende døgn vises på Yr. Du finner farevarslene ved å gå til ditt sted eller ved å se på oversiktssiden yr.no/farevarsel. Offentlige brukere har også tilgang til farevarsler i værtjenesten Halo. I tillegg vises alle farevarsler i verden på dette kartet til WMO.

Varsom.no

METs farevarsler for landområder er tilgjengelig sammen med NVE sine naturfarevarsler på varsom.no. De er tilgjengelig gjennom abonnementsløsningen abonner.varsom.no. På varsom.no kan du få oversikt over farevarsler tilbake i tid.

Beredskapsaktører og andre farevarselmottakere må selv sette opp abonnement på METs farevarsler. https://www.varsom.no/abonner-pa-naturfarevarsler/om-abonnementstjenesten-for-sms-og-epostvarsling-av-naturfarer/.

Fylkesmannen eller Sysselmannen i berørte områder skal videreformidle oransje og røde farevarsler. Vi anbefaler også videreformidling av gule farevarsler for polare lavtrykk og kraftige regnbyger.

Kvitteringsplikt ved navngitte ekstremvær

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), HRS (Hovedredningssentralen) og Fylkesmannen/Sysselmannen i berørte områder har kvitteringsplikt ved navngitte ekstremværvarsel. Kvitteringsplikt vil fremkomme i en separat melding som også angir framgangsmåten for å kvittere. Ved varsel med kvitteringsplikt regnes ikke mottaker som varslet før kvittering er mottatt.

Les også: Ekstremvær får navn