Bildet viser Nidelv Brygge i Arendal som ble oversvømt i 2015
Bildet viser Nidelv Brygge i Arendal som ble oversvømt i 2015
Foto: Jon Atle Eie/NVE

Kva er eit ekstremvêrvarsel?

Ein sjeldan gong kan vêret bli til stor fare for liv og verdiar, dersom samfunnet ikkje er førebudd. Eit ekstremvêrvarsel er ei vêrhending på raudt nivå som har fått namn. Sender Meteorologisk institutt ut eit slikt varsel, bør du sette i gang tiltak som sikrar verdiane og reduserer øydeleggingane.