synne _Jonn Haga_Eik-Hove2
Værstasjonen Eik-Hove står ute i Hovsvatnet under ekstremværet Synne, 6. desember 2015. Foto: John Haga

Hva er et ekstremværvarsel?

En sjelden gang kan været bli til stor fare for liv og verdier, dersom samfunnet ikke er forberedt. Et ekstremværvarsel er en værhendelse på rødt nivå som har fått navn. Sender Meteorologisk institutt ut et slikt varsel, bør du sette i gang tiltak som sikrer verdiene og reduserer ødeleggelsene.

Værfenomener som kan forårsake et navngitt ekstremværvarsel er:

  • Sterk vind
  • Mye regn
  • Snø
  • Vannstand, ev. med høye bølger
  • Kombinasjon av værelementer ovenfor som til sammen utgjør en fare, men som hver for seg ikke oppfyller varslingskriterier

Overordnet regel for å sende ut navngitt varsel om ekstreme værforhold er at det er sannsynlig at været vil forårsake voldsomme skader eller ekstraordinær fare for liv og verdier i et betydelig landområde (landsdel/fylke/vesentlig del av fylke).

Les også: Deling av farevarsel