Oransje snø

Avsluttet: Oransje farevarsel på svært mye snø i Telemark og Agder

Farevarsel på oransje nivå, det nest høyeste farenivået på svært mye snø i Telemark og Agder er nå avsluttet.

Rapport om hendelsen

Oppdatering 10.12 kl. 12

Det har kommet mye snø i Agder og Telemark de siste døgnene. Det kan fortsatt komme noe nedbør de neste dagene, men ikke like store mengder. Nedbøren på kysten har også i stor grad gått over til regn eller sludd. 

Oppdatering 10.12

Noen observasjoner av snødybde (i cm) fredag morgen:

Sted Torsdag  Fredag
Nelaug 102 106
Mykland 103 112
Drangedal-Refdalskilen 36 37
Dovland 89 92
Hynnekleiv 88 91
Eikeland 87 88
Bøylefoss 85 85
Laudal - Kleiven 58 60
Høydalsmoen 30 28
Sande 19 23


Oppdatering onsdag ettermiddag 08.12

Det har snødd godt i deler av Agder det siste døgnet, og det skal fortsette å snø i dagene fremover. Det er østlige deler av Agder, et stykke inn fra kysten, som får mest snø.

Der det ventes mest snø kan det komme rundt 40 centimeter til. Temperaturen stiger litt fremover, torsdag blir det regn langs kysten.

Noen observasjoner av snødybde de to siste døgnene:

Målingene er fra klokken 7 om morgenen begge dagene.

Sted                  Tirsdag 7. desember         Onsdag 8. desember
Nelaug 62 centimeter 90 centimeter
Hynnekleiv 46 centimeter 67 centimeter
Bøylefoss 48 centimeter 75 centimeter
Dovland 34 centimeter 55 centimeter
Eikeland 42 centimeter 75 centimeter
Tovdal 30 centimeter 42 centimeter

Oppdatering mandag 6. desember

Aller mest snø ser ut til å komme på grensen mellom Agder og Telemark fra mandag kveld til tirsdag kveld. Det kan da komme 20-40 centimeter på et døgn. Onsdag vil det komme mye snø lenger vest. 

De største snømengdene kommer i midtre og ytre strøk. Det blir mindre snø i nordøstlige deler av Telemark. 

Kart som viser Agder og Telemark, med oransje farevarsel for snø markert fra Skien til Flekkefjord.
I det markerte området i kartet viser vi hvor de støtste snømengdene vil komme. Kart: MET

Ytterst på kysten av Agder kan nedbøren komme som sludd eller regn. 

Farevarsel 06.12 kl. 12.00
Fra mandag kveld til natt til torsdag er det ventet 40-80 centimeter snø i midtre og ytre strøk av Agder og Telemark. Lokalt kan det komme mer. På grensen mellom Agder og Telemark er det ventet 20-40 centimeter fra mandag kveld til tirsdag kveld. Ytterst på kysten av Agder kan nedbøren komme som sludd eller regn. Mindre nedbør i nordøstlige deler av Telemark.

Snøfokk i fjellet

I fjellet er det ventet mindre mengder snø, men vind opp i sterk kuling utsatte steder kan føre til snøfokk i fjellet. 

Følg med på farevarsel på yr.no/farevarsler