Bildet tatt fra innefra en bil som står i kø i kolonnekjøring med veldig dårlig sikt.
Bildet tatt fra innefra en bil som står i kø i kolonnekjøring med veldig dårlig sikt.
Foto: Gunnar Noer/MET

Snøfokk

Frå 1. november 2019 har vi sendt ut farevarsel for snøfokk, basert på førehandsdefinerte kriterium. Dette faser ut farevarselet for “vanskelege køyretilhøve”. Når vi sender ut farevarsel for snøfokk, blir vanskelege køyretilhøve gjerne ein av konsekvensane.