Området varselet gjelder for vist på kart
Området varselet gjelder for vist på kart

Ekstremværet Didrik er over, men det er fortsatt fare for svært høy vannstand langs deler av kysten

Det er ventet svært høy vannstand i Rogaland, Hordaland, Vestland og Møre og Romsdal (oransje farevarsel). Og for Trøndelag ventes høy vannstand på gult nivå i ettermiddag.