oransje varsel
© MET

Ekstremværet Didrik er over, men det er fortsatt fare for svært høy vannstand langs deler av kysten

Det er ventet svært høy vannstand i Rogaland, Hordaland, Vestland og Møre og Romsdal (oransje farevarsel). Og for Trøndelag ventes høy vannstand på gult nivå i ettermiddag.

Ekstremværet Didrik er over. For i ettermiddag er det fortsatt farevarsel for svært høy vannstand, på oransje nivå, for strekningen Åna-Sira til Frøya. Høy vannstand på gult nivå er ventet for strekningen Frøya til Rørvik.

Hold deg oppdatert på alle farevarsel på Yr.

oransje varsel

Farevarslene som ble utstedt

Ekstremværvarsel Didrik utstedt 14.01.2020

Det er ventet ekstremt høy vannstand på strekningen Risør-Austevoll, mens det er ventet svært høy vannstand på strekningen Austevoll-Frøya og Svenskegrensen-Risør. Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

Svært høy og ekstremt høy vannstand er ventet grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning.

Værsituasjonen er preget av et kraftig lavtrykk som ligger sørøst for Island. Dette setter opp et sør- og sørvestlig vindfelt som gir et signifikant bidrag til vannstanden. I denne sørvestlige luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk vil dannes og bevege seg inn mot Rogaland sent tirsdag kveld og natt til onsdag. Derfor ventes vannstanden å bli enda høyere i Sunnhordland, Rogaland og Agder. 

Rødt nivå er det høyeste farenivået for vannstand. Her kan du lese mer om farevarslene.

ekstremvaeret didrik

Hvor høyt er ekstremt høy vannstand?

For Stavanger regnes det som ekstremt høy vannstand fra 166 centimeter. Sist det var varslet svært høy vannstand var i 2017 og da kom den opp på 161 centimeter. To år har det vært ekstremt høy vannstand i Stavanger. I 1994 kom den opp på 182 og i 2007 på 166 centimeter.

For Tregde ved Mandal regnes det som ekstremt høy vannstand fra 140 centimeter.

For Bergen sin del regnes det som svært høy vannstand fra 211 centimeter og ekstremt høy vannstand fra 230 centimeter. Sist det var varsel om svært høy vannstand var i 2017 og da målte Bergen 219 centimeter. Tre år har det vært ekstremt høy vannstand i Bergen. Høyest ble det målt i 1990 med 240, i 1993 var det oppe i 233 og i 1994 235 centimeter.      

Oransje farevarsel utstedt 13.01.2020

Det er ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag.

Det er ventet svært høy vannstand på strekningen Frøya til Svenskegrensen onsdag. Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

Svært høy vannstand er ventet grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning.

Værsituasjonen er preget av et kraftig lavtrykk som ligger sørøst for Island. Dette setter opp et sør- og sørvestlig vindfelt som gir et signifikant bidrag til vannstanden. I denne sørvestlige luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk vil dannes og bevege seg inn mot Rogaland sent tirsdag kveld og natt til onsdag. Det er usikkerhet i utviklingen og banen til dette  lavtrykket, og dette kan føre til at vannstanden kan bli enda høyere i Rogaland og Agder. 

Oransje nivå er det nest høyeste farenivået for vannstand. Her kan du lese mer om farevarslene.

Oransje_farevarsel_sørøstlandet
Vestlandet_Oransje_Vannstand
M_og_R_Vannstand_Oransje

 

Farevarsel og ekstremvær