Bryggen i Bergen. Foto: Mette Sundvor Skjerdal
Bryggen i Bergen. Foto: Mette Sundvor Skjerdal

Vannstand langs kysten og i fjordene