Båt ute i liten storm
Båt i liten storm. Foto: Einar Egeland

Kuling-/stormvarsel for kyst og nære fiskebanker

Over åpent hav er middelvind (gjennomsnittsvind over 10 minutter) et godt mål på farenivået. Vinden er mer forutsigbar enn over land, selv om det også over hav forekommer kraftige kast i forbindelse med byger og frontpassasjer.