båt i liten storm 16.11.2008
Båt i liten storm. Foto: Einar Egeland

Kuling-/stormvarsel for kyst og nære fiskebanker

Over åpent hav er middelvind (gjennomsnittsvind over 10 minutter) et godt mål på farenivået. Vinden er mer forutsigbar enn over land, selv om det også over hav forekommer kraftige kast i forbindelse med byger og frontpassasjer.

For sjøfarende lages det egne kulingvarsler for kysten når middelvinden ventes opp i minst stiv kuling 15 m/s og for de nære fiskebankene når det ventes sterk kuling 20 m/s.

Stiv kuling, med de røffe bølge- og strømforhold som kan følge med, er farlig for småbåter og gir utfordrende forhold for kystfiskere - med risiko for tap av materiell.

For sjøfarende er det en selvfølge å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende værvarsler. Kuling- og stormvarsler distribueres blant annet i egne radiokanaler (Telenor kystradioen/VHF og NRK vær/DAB). Behovet for farevarsler i farger er ikke det samme som over land, men for å være sikker på å nå ut i alle kanaler blir norske kuling- og stormvarsler også distribuert i CAP-formatet med gul farge (uansett vindstyrke). Kuling- og stormvarsler sendes bare ved sannsynlighetsovervekt (>50%) for den varslede vindstyrken.

kart_fiskebankene
Områdekart over kysten og fiskebankene. Kartet viser hvilke områder vi sender ut varsler for og hva områdene heter. 

Les mer

Her kan du lese mer om vind