Bildet tatt 14. juni 2008 under skogbrannen i Froland.
Fra skogbrannen i Froland i 2008
Foto: Eystein Roll Aarseth

Skogbrannfare

Vi beregner faren for skogbrann i hele landet, basert på informasjon om temperatur, nedbør og vind.