Frost
Foto: Mona Seter Otnes

Is

Farevarsel for is/mykje is er kun for hendingar der årsaka er underkjølt regn, frysande regn eller frosttåke. Når vi sender ut farevarsel for is/mykje is, blir vanskelege køyretilhøve gjerne ein av konsekvensane.

Farevarselet for is/mykje is er kun for hendingar der årsaka er underkjølt regn/yr, frysande regn eller frosttåke. I dei tre nemnde døma vil vi kunne få eit islag på veg og andre objekt, og som er lett å forveksle med ei våt overflate, noko som kan vere svært farleg. Situasjonar der vi får is på vegar, utan at det er forårsaka av nedbør innanfor ei kort tidsramme, vil ikkje få farevarsel sendt frå Meteorologisk Institutt. 

Kriteria for utsending av farevarselet for is vil vere lik i heile Norge og sjå slik ut: 

Farenivå Moderat Stor Ekstrem
Betegnelse Is Svært mykje is Ikkje i bruk
Underkjølt regn/yr >0,2 mm/3t >2 mm/3t Ikkje i bruk
Frysande regn >0,5 mm/3t >3 mm/3t Ikkje i bruk
Frosttåke Større utbreiing Ikkje i bruk Ikkje i bruk

Utsendelse av farevarsel for is vil ha krav om utbreiing på storleik med eit større distrikt eller fylke. Ofte kan farevarselet for is bli utstedt etter at fenomenet har oppstått. Dette gjeld særleg for fenomenet frosttåke. 


For å lære meir om underkjølt regn og frysande regn, syner vi til denne yr-saka.