Vintervakkert frostkledd landskap
Bildet viser frost og rim som har bygget seg opp på en grein
Foto: Mona Seter Otnes

Is

Farevarselet for is/mykje is er for hendingar der årsaka er frysande regn, null-føre utan regn, underkjølt regn eller frosttåke. Når vi sender ut farevarsel for is/mykje is, blir vanskelege køyretilhøve gjerne ein av konsekvensane.