Polare lavtrykk

Polare lavtrykk er små, men relativt intense lavtrykk som oppstår nord for polarfronten over havområder.